ЕПІНЕ ЕКСТРА, регулятор росту і розвитку рослин, добриво Епін

19.02.2017

ЕПІНЕ ЕКСТРА — регулятор росту і розвитку рослин, добриво Епін

ЕПІНЕ ЕКСТРА, регулятор росту і розвитку рослин, добриво Епін
ЕПІНЕ ЕКСТРА, регулятор росту і розвитку рослин, добриво Епін
ЕПІНЕ ЕКСТРА, регулятор росту і розвитку рослин, добриво Епін
ЕПІНЕ ЕКСТРА, регулятор росту і розвитку рослин, добриво Епін

ЕПІНЕ ЕКСТРА, регулятор росту і розвитку рослин, добриво Епін

ЕПІН ® -ЕКСТРА 0,025 г/л 24-епібрассінолід

Забезпечує: прискорення проростання насіння; вкорінення розсади при пікіровці та пересадці; прискорення дозрівання і збільшення врожайності; стимулювання плодо — і коренеутворення; захист рослин від заморозків, засолення та інших стресових умов; стійкість до пероноспорозу, парші. бактеріозу та фузаріозу; відродження ослаблених і омолоджування старих рослин, за рахунок стимуляції пагоноутворення; зниження вмісту нітратів, важких металів, радіонуклідів, пестицидів.

В одному мілілітрі міститься 33-38 крапель препарату. Уникати лужної реакції!

Препарат ЕПІН® -ЕКСТРА (0,025 г/л д. в. 24-епібрассінолід) запатентований і зареєстрований ННПП «НЕСТ М» (Патент РФ №2272044 від 13.09.04) являє собою регулятор росту і розвитку рослин з яскраво-вираженим антистресовим і адаптогенну дію.

Кілька років випускався фірмою і застосовувався в с. х. виробництві препарат Епін. З 2003 року налагоджено виробництво вдосконаленого ЕПІН® -ЕКСТРА, що містить в якості діючої речовини високо очищений 24-епібрассінолід, синтезований за оригінальною методикою, з використанням нанотехнологій .

Механізм дії.

Епібрассінолід, діючи опосередковано через гормональну систему, впливає на активність і біосинтез ферментів окисного циклу (ПФО, каталазу, СОД), гидроксилитических ферментів (протеази), МДГ, надає різнобічну вплив на рослину: підсилює проростання насіння і ріст рослин, підвищує стійкість до біотичних і абіотичних факторів, збільшує врожай і покращує його якість.

Епібрассінолід регулює надходження іонів в рослинну клітину, що позначається на зниженні накопичення важких металів і радіонуклідів при вирощуванні сільськогосподарських культур в зонах забруднення. ЕПІН® -ЕКСТРА підвищує стійкість рослин до фитопатогенам та вірусної інфекції, що дає можливість використовувати їх в якості засобу зниження пестицидного навантаження або навіть як безпечну альтернативу хімічним пестицидам.

Ефективність дії та особливості застосування на різних культурах.

Зернові. Передпосівна обробка насіння озимої пшениці та ярого ячменю препаратом ЕПІН -ЕКСТРА (200 мл/т) і потім одноразове обприскування рослин у фазу кущіння – початку виходу в трубку (50 мл/га) підвищують урожай озимої пшениці на 3,6 ц/га (10,8%) і ярого ячменю на 3,9 ц/га (15,6%). Дія препарату виражається в збільшенні на 18% кількості зерен в колосі, так і маси 1000 насінин, у фазу воскової стиглості на 16,5%, повної стиглості – 14,9% в порівнянні з контролем. Обробки препаратом ЕПІН® -ЕКСТРА покращують якість зерна і його хлібопекарські властивості. Вміст білка в зерні оз. пшениці збільшується на 3,66%, клейковини – 9,4%. Вміст білка в зерні ячменю підвищується на 4,43%, крохмалю – 8,3%.

Встановлено, що під дією эпибрассинолида активізуються синтетичні процеси в дозріваючому зерні збільшується вміст запасних білків, які мають важливе значення, як структурна основа клейковини, визначальною хлібопекарські якості борошна в цілому.

ЕПІН® -ЕКСТРА підвищує продуктивність ярої пшениці при вирощуванні в умовах дефіциту вологи. Застосування ЕПІН® -ЕКСТРА для передпосівної обробки насіння та обприскування у фазу цвітіння в комплексі з мікродобривами ЦИТОВИТ ® і рострегулятором ЦИРКОН ® в умовах Тунісу забезпечує максимальну прибавку врожаю 20%. Додатковий урожай формується за рахунок збільшення продуктивних стебел на 3-4%, числа зерен у колосі на 8%, їх маси на 21%.

Передпосівна обробка рису препаратом ЕПІН® -ЕКСТРА (200 мл/т) підвищує на 25,2% у порівнянні з контролем польову схожість насіння. Обприскування у фазу кущення сприяє посиленню ростових процесів та інтенсивного наростання листя, у фазу викидання впливає на процеси цвітіння, запліднення, формування і наливання зернівок. У фазу кущіння листкова поверхня рослин у варіанті з препаратом ЕПІН® -ЕКСТРА, перевищує контроль на 8,4 см2, у фазу викидання – на 14,7 см2, у фазу молочно-воскової стиглості – на 15,6 см2. При використанні ЕПІН® -ЕКСТРА посилюється синтез хлорофілу і каротиноїдів, що стримує процес старіння листя.

ЕПІН -ЕКСТРА, діючи як рострегулятор, більшою мірою активізує ростові процеси у фазу кущіння, збільшуючи висоту рослин на 7,3 см порівняно з контролем. В період від фази кущення до викидання йде уповільнення темпів лінійного росту стебла, що не призводить до надмірного збільшення висоти рослин і ризику вилягання культури. Так, різниця у висоті рослин між досвідченим і контрольними варіантами становить у фазу викидання 4,1 см, в фазу молочно-воскової стиглості – 4,2 див. Обробки препаратом ЕПІН® -ЕКСТРА знижують ступінь ураження рису гельмінтоспоріозом в 1,6 рази, пирикуляриозом в 1,7 рази, фузаріозом волоті у 2,6 рази. В залежності від умов вегетаційного періоду врожайність зерна рису збільшується на 7% — 18,7%. Вміст сухої речовини зростає на 8% – 14%.

Соняшник. ЕПІН ® -ЕКСТРА стимулює активний ріст рослин соняшнику, що сприяє збільшенню площі листкової пластинки, і відповідно, ассимилирующей поверхні листя, збільшує висоту рослин, діаметр кошика. Обприскування рострегулятором (40 мл/га) у фазу 2-3 справжніх листків підвищує стійкість до хвороб. Відзначається зниження кількості рослин, уражених попелястої гниллю на 3,5%, фомозом — на 4%. Урожайність насіння зростає на 0,5 т/га, або 17,2%. При дворазовій обробці препаратом ЕПІН -ЕКСТРА (50 мл/га) у фазу бутонізації та (80 мл/га) у фазу цвітіння, підвищувалася врожайність соняшнику на 0,43 т/га (33,6%), вихід олії збільшувався на 0,24 т/га (34,8%).

Багаторічні трави. При обприскуванні люцерни під впливом эпибрассинолида збільшується довжина суцвіть, кількість квіток, збільшується на 4-8% кількість бійок бобів на рослинах. Урожайність насіння люцерни зростає на 6-26%. Обробки посівів тимофіївки лугової збільшувало врожай зеленої маси на 5,6 ц/га.

Використання препарату ЕПІН ® -ЕКСТРА на забруднених територіях.

ЕПІН® -ЕКСТРА знижує акумуляцію нітратів, важких металів, радіонуклідів при вирощуванні в умовах підвищеного вмісту в грунті цих елементів (Патент РФ №2119285), стимулює ріст і розвиток рослин, підвищує їх врожайність і покращує якість продукції. Обробка ячменю у фазу кущіння 24-эпибрассинолидом знижує накопичення цезію та стронцію в зерні в 1,3 – 1,4 рази. Використання ЕПІН® -ЕКСТРА в умовах Мінської області при радіаційному фоні 9,1 і 13,8 кюрі/км2 (цезію) збільшувало врожай зеленої маси тимофіївки лучної на 5,6 ц/га і покращувало поживні якості сіна. При цьому надходження цезію в рослини зменшувалась на 19,3 Бк/кг або 53%.

Обробка картоплі в фазу бутонізації на забруднених територіях Гомельської області сприяла зниженню вмісту радіонуклідів у бульбах картоплі до допустимого рівня. Врожайність картоплі збільшувалася на 3,2 т/га (15,3%). Обробка рослин Арцеридом знижувала вміст крохмалю в бульбах картоплі на 0,7%, тоді як баковая суміш Арцерида з Епіне-Екстра збільшувала його зміст на 2,2 – 2,5%.

Інкрустація насіння ячменю препаратом ЕПІН -ЕКСТРА при вирощуванні на грунтах з фоновим і підвищеним вмістом важких металів (ТМ) сприяла більш швидкому проходженню фенофаз рослин. Дія препарату полягало в затримці надходження іонів кадмію. Вміст кадмію у 30-добових рослинах знижувався в 1,6 рази. Застосування ЕПІН® -ЕКСТРА на забруднених грунтах кобальтом призводить до зменшення транспорту металу з грунту в стебла рослини. ЕПІН® -ЕКСТРА регулює надходження в рослини калію, в результаті чого вміст цього елемента в зеленій масі, зерні і соломі ячменю перевищує контроль в 1,5-3 рази.

Використання препарату ЕПІН -ЕКСТРА в экологизированных системах захисту с.-г. культур.

Застосування ЕПІН® -ЕКСТРА (50 мл/га) спільно з заниженою на 20% нормою витрати гербіциду Фюзілад форте (0,8 л/га) у фазі початку бутонізації та повторно тільки препаратом ЕПІН® -ЕКСТРА у фазі цвітіння культури не поступається дії рекомендованої норми гербіциду (1 л/га). При цьому ефект дії гербіциду в зниженні чисельності однорічних дводольних бур’янів зростає на 6%..

ЕПІН® -ЕКСТРА надає рострегулирующее дію на рослини соняшнику, прискорюючи проходження фаз розвитку. Спостерігається більший відсоток рослин з розкритими кошиками 25% (проти 3%-5% в контролі) і 100% цвітіння соняшнику (проти 70-75% у контролі) в більш ранні терміни. Діаметр кошиків збільшується на 14,5%. Застосування ЕПІН -ЕКСТРА в баковій суміші з Фюзиладом форте збільшує збір насіння на 53% та вихід олії на 0,44 т/га.

Використання ЕПІН® -ЕКСТРА (20 мл/га) у суміші з заниженою на 40% нормою витрати біофунгіциду Гамаїр (3г/га) забезпечує найкращий захист від фомозу – распространненость хвороби становить – 30%, ступінь розвитку – 0,6%. Тоді як при обробці одним Гамаиром, відповідно, 55% та 6%. Урожайність насіння в порівнянні з обробкою одним Гамаиром зростає на 27,3%, олійність – на 7,6%, збір олії — на 35,8%.

Зниження на 50% норми витрати гербіцидів Льонок і Тарга Супер в баковій суміші з препаратом ЕПІН® -ЕКСТРА не зменшує його гербіцидну активність суміші і дозволяють зменшити пестицидне навантаження в агроценозе.

Короткий опис статті: епін ЕПІН-ЕКСТРА епін-екстра, ЭПИНЭКСТРА, епін, Епін, регулятор росту Епін-Екстра, епібрассінолід, 24-епібрассінолід, брассиностероид

Джерело: ЕПІНЕ ЕКСТРА — регулятор росту і розвитку рослин, добриво Епін

Також ви можете прочитати